Klachten

Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting van ontevredenheid over of bezwaar tegen een regel c.q. beslissing van Le Petit Chique dan wel of het niet behoorlijk en/of deskundig handelen van een medewerker.

Hoe kan een klacht, tip of opmerking ingediend worden?

Een klacht kan kenbaar gemaakt worden door middel van een schriftelijke reactie. Dit kan per brief, per e-mail of via het standaard contactformulier.

Wat gebeurt er verder met een klacht?

Een klachten die bij Le Petit Chique binnenkomt, wordt door de klachtencoördinator in behandeling genomen. Na ontvangst van de schriftelijke klacht ontvangt de indiener binnen drie dagen een bevestiging, waarin wordt vermeld dat de klacht in behandeling is bij de klachtencoördinator en dat de klacht binnen 14 dagen wordt behandeld. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Le Petit Chique binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Anonieme klachten worden nimmer in behandeling genomen.

Mocht een klant niet tevreden zijn over de wijze van afhandelen of over het besluit van de klachtencoördinator dan kan deze zich wenden tot de directeur van Le Petit Chique. De directeur bekijkt de zorgvuldigheid van de procedure en de beslissing opnieuw.
De klant ontvangt hierover binnen 4 weken bericht.

Tijdens de periode van de behandeling van het beroep door directeur blijft het besluit van de klachtencoördinator ten aanzien van de klacht gehandhaafd.

Mocht er na de behandeling van het beroep door de directeur nog geen overeenstemming zijn over de afhandeling van de klacht, dan kan het geschil voorgelegd worden aan de rechter.