Retourneren

Mag ik artikelen retourneren?

U kunt de meeste artikelen die u bij ons gekocht heeft retourneren binnen 7 kalenderdagen na ontvangst. Het retourneren geschiedt op uw kosten en voor uw risico. Dit houdt in dat Le Petit Chique niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen en evenmin voor de kosten van het retourneren. Wij raden u dan ook aan voor een verzekerde verzendwijze met ontvangstbevestiging te kiezen.

Kan ik een bestelling ook annuleren?

Het annuleren van een bestelling is, zolang deze nog niet is verstuurd en met uitzondering van artikelen die door Le Petit Chique tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument en artikelen die duidelijk persoonlijk van aard zijn, kosteloos. Annuleert u de bestelling, nadat deze aan u verzonden is, dan dient u het pakket bij bezorging te retourneren zoals hieronder omschreven.

Hoe stuur ik een artikel retour?

Controleer of uw artikel voor retourneren in aanmerking komt en of de termijn voor retourneren nog niet is verstreken.
Meldt uw retournering aan via info@lepetitchique.nl onder vermelding van order-of factuurnummer;
Verzeker uzelf er van dat het artikel ongebruikt en onbeschadigd is, met eventuele labels er nog aan en in de originele verpakking.
Verpak het geheel deugdelijk en verzend het artikel samen met het volledig ingevulde retourformulier en (een kopie van) de factuur voldoende gefrankeerd aan:
Le Petit Chique
Afdeling retourneren
Laan der VOC 288
1335 TA Almere
(Wij adviseren u voor een verzekerde verzendwijze met ontvangstbevestiging te kiezen).

Ik heb iets geretourneerd, wat gebeurt er nu?

Voor artikelen die op de juiste wijze geretourneerd zijn komt de betalingsverplichting te vervallen of wordt het door u betaalde bedrag teruggestort op uw rekening. Een terugbetaling ontvangt u op dezelfde wijze als waarop betaald is. Bij de bestelling gebruikte cadeaubonnen worden na de verwerking van uw retourzending of annulering automatisch vervangen.

Zodra wij uw retourzending verwerkt hebben sturen wij u een e-mail ter bevestiging. Wij betalen het door u betaalde bedrag (verminderd met eventuele vervallen kortingen zoals korting op bezorgkosten bij bestellingen boven € 100,00 indien het bestelbedrag door het retourneren onder de € 100,00 daalt) terug of uw betalingsverplichting komt te vervallen als u nog niet heeft betaald.

De terugstorttermijn gaat in op het moment dat uw retourzending door ons is ontvangen.

Als u de bestelling heeft betaald met iDEAL of vooruitbetaling, dan kunt u het betaalde bedrag binnen tien werkdagen na de verwerkingsdatum van uw retour op uw rekening verwachten.

Welke artikelen komen niet in aanmerking voor retourneren?

Onderstaande artikelen kunnen niet worden geretourneerd:

artikelen die door Le Petit Chique tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
artikelen die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
artikelen die snel kunnen bederven of verouderen;
artikelen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop LPC geen invloed heeft;
audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Ik heb iets ten onrechte of niet correct geretourneerd, wat gebeurt er nu?

U heeft een artikel bijvoorbeeld ten onrechte of niet correct geretourneerd:

wanneer u een artikel terugstuurt dat niet voor retourneren in aanmerking komt;
wanneer u een artikel niet binnen de gestelde termijn van 7 dagen na ontvangst retourneert;
wanneer u een artikel niet in de originele staat en verpakking (dus met bevestigde labels en dergelijke) en inclusief alle geleverde toebehoren retourneert;
wanner u een artikel niet of onvoldoende frankeert;
wanneer u verzuimt het volledig ingevulde retourformulier of (een kopie van) de factuur mee te sturen met het geretourneerde artikel.
Wanneer u verzuimt het retourneren vooraf aan te melden op info@lepetitchique.nl onder vermelding van uw order- of factuurnummer.
In dergelijke gevallen wordt het artikel als niet ontvangen beschouwd en vervallen daarmee uw aanspraken, waaronder nadrukkelijk begrepen terugbetaling van door u betaalde bedragen en eigendomsrecht van de geretourneerde artikelen.