Privacy

PRIVACYVERKLARING

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden door Le Petit Chique uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt, namelijk het afhandelen van uw bestelling. Uw gegevens worden nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden en slechts opgeslagen in ons beveiligde systeem tot het einde van een eventuele garantieperiode, tenzij u overgaat tot het aanmaken van een account. In dat geval worden uw gegevens bewaard tot u zelf aangeeft het account te willen verwijderen. Een verzoek tot het verwijderen van uw account kunt u zowel schriftelijk als per email indienen.

Wij maken voor de beveiliging van uw verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Op de website worden ter verbetering van de dienstverlening van Le Petit Chique algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s en de hoeveelheid bezoeken.

Le Petit Chique maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren, bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. Daarnaast verzamelen we met deze cookies gegevens over uw bezoek. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen. Dit doen we middels Google Analytics. Google Analytics gebruikt cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Eventuele adverteerders kunnen soms eveneens gebruik maken van cookies. Ook deze cookies bevatten geen persoonsgegevens die bij het aanmaken van uw profiel zijn ingegeven.Een cookie kan geen virussen verspreiden.

Wij zullen geen cookies plaatsen zonder uw toestemming, tenzij er sprake is van een zogenaamde functionele cookie; dat is een cookie die nodig is om een uitdrukkelijk door u verzochte dienst te kunnen verlenen, of om communicatie mogelijk te maken.

Informatie met betrekking tot en inzage in opgeslagen persoonsgegevens kunt u verkrijgen na een schriftelijk verzoek, vergezeld van een kopie legitimatiebewijs van de persoon waarover informatie wordt opgevraagd.

Le Petit Chique behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.